Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Ekibimiz tarafından Sigorta Hukuku alanında müvekkillerimize başta can ve mal sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, hayat sigortası, karayolları zorunlu mali mesuliyet sigortası, kara taşıtları sigortalarından ve kasko poliçelerinden doğan alacak ve tazminat davalarının takibi, sigorta şirketleri ile ilişkiler hakkında danışmanlık hizmetleri, rücu ilişkisinden doğan davalar ve kargo taşımacılığından doğan kazalarda tazminat davalarının yürütülmesi hususlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmektedir. Sulh veya sigorta tahkim süreçlerinin takibine yönelik aracılık hizmetleri de ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.