Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku alanında müvekkillerimize başta sağlık personelinin tıbbi hatalarından (tıbbi malpraktis) doğan uyuşmazlıkların çözümü, hasta ve hekimlerin maddi ve manevi haklarının korunması hususlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.

Tıbbi tedavi hizmetiyle ilgili; görevi kötüye kullanma, çocuk düşürtme, ihmali davranışla ölüme/yaralanmaya neden olma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, irtikap, rüşvet, suçu bildirmeme gibi suçlarda müvekkillerimize müdafi desteği sağlamaktayız.

Sağlık sektöründeki ticari sözleşmelerin ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması hususlarında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.