İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ekibimiz tarafından İş Hukuku alanında müvekkillerimize başta hem işçi hem de işveren vekili olarak iş davalarının yürütülmesi, işçilik alacakları, hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, iş kazasından kaynaklanan davalarının takibi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, şirketlerin insan kaynakları birimlerine iş hukuku eğitimi verilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü davanın takibi, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk toplantılarına katılım sağlanması ve arabuluculuk sürecinin yürütülmesi konularında hizmet verilmektedir. Sürekli danışmanlık hizmeti verilen müvekkillerimiz iş hukuku alanındaki gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilmekte, iş kazaları, iş yeri çalışma kuralları, iş yeri iç yönergeleri, disiplin kurulunun oluşturulması, karar alması ve kararların uygulanması, özlük dosyaları gibi iş hukukunun konusu ve kapsamında olan tüm hususlarda müvekkillerimize eğitimler verilmektedir. İstanbul dışında yaklaşık 20 ilde sürekli çalışmamız olan hukuk bürolarının desteği ile iş davaları ile ilgili işveren şirketlere danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmektedir.