Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ekibimiz tarafından Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında yakalama, göz altına alma işlemlerinden başlamak üzere, hazırlık soruşturması aşamasından itibaren ve kovuşturma süreci boyunca müvekkillerimize müdafi ve vekillik desteği verilmektedir.   

Başta ekonomik suçlar veya beyaz yaka suçları olarak adlandırılan, zimmet, bankacılık zimmeti, rüşvet, borsa manipülasyonu, içeriden öğrenme ticareti, fiyat belirleme, anti tröst ihlali gibi kişinin mesleğinden kaynaklanan güven duygusunun hile ve diğer yollarla hukuka aykırı bir biçimde kötüye kullanılmasıyla işlenen suçlar ve tıbbi müdahaleden kaynaklanan suçlar (tıbbi malpraktis) olmak üzere aşağıdaki alanlarda müvekkillerimize hukuki destek ve dava takip hizmeti verilmektedir.

Vergi suçları

Gümrük suçları

Organize suçlar

Kasten/Taksirle insan öldürme

Kasten/Taksirle yaralama

Hakaret

Tehdit

Nitelikli dolandırıcılık

İnternet ve sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar

Şirket ortaklarının/şirket yöneticilerinin/kooperatif yöneticilerinin işledikleri suçlar

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na aykırı davranılmasından kaynaklanan suçlar

İmar Kanunu'na aykırı davranılmasından kaynaklanan suçlar