Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucularımız tarafından İş Hukuku ve Ticaret Hukuku konularında arabuluculuk toplantı süreçleri yürütülmektedir. Taraf oldukları ihtilaflarla ilgili arabuluculuk görüşmelerinde müvekkillerimiz temsil edilmektedir.