Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku alanında anlaşmalı/çekişmeli boşanma, evlenmenin iptali, velayet, nafaka, mal rejimi, tanıma, tenfiz davalarında müvekkillerimize danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.

Yine miras hukuku alanında veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması, vasiyet, ulusal ve yabancılık unsuru taşıyan miras hukuku ihtilaflarında müvekkillerimize danışmanlık ve dava takip hizmeti vermekteyiz.